NFT KAVRAMI VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

NFT KAVRAMI VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ    STJ. AV. NİDA ORAL  NFT KAVRAMI NFT (Non-Fungible Tokens) kavramı, Türkçe ’ye misli olmayan kripto varlıklar olarak çevrilmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan son açıklamada bu kavramın Türkçe ’de “Nitelikli Fikrî Tapu” olarak da kullanılabileceği belirtilmiştir.[1] Geliştirilen özel bir yazılım protokolü (ERC 721) ile sanal jetonların […]

Patent Vekilliği Mesleği

PATENT VEKİLLİĞİ MESLEĞİ 544 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü, beraberinde yeni bir mesleğin de kapılarını açmıştır. Patent, Marka ve Tasarım Vekilliği. Patent ve Marka Vekilliği unvanları, Türk Patent Enstitüsünün kuruluşundan bu yana, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlediği üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yazılı sınavla verilmektedir.   […]

Türk Hukukunda Yeni Kanun Yolu

TÜRK HUKUKUNDA YENİ KANUN YOLU Davayı kaybettim. Şimdi ne yapacağım? Bugüne kadar dava aleyhine sonuçlanan taraf, kararı temyiz etme hakkına sahipken, Temmuz 2016’da yeni bir kanun yolu yürürlüğü girmiştir. Biz de yalnızca hukuk camiasını ilgilendiren güncel bir konuyu değil, günden güne Türkiye’yi adapte etmeye çalıştığımız “AB kriterleri” arasında en önemlisi olan hukuk sistemimizde uygulanmaya başlanan […]

Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği

TÜRK HUKUKUNDA TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİ* Av. Ceren EYUBOĞLU** Tahkim uluslararası karakterli ticari uyuşmazlıkların en yaygın çözüm yoludur. Tahkim usulünde, doğmuş veya doğabilecek olan uyuşmazlıkların devlet yargısı ile yani mahkemelerce değil, hakem adı verilen kişilerce çözülmesi öngörülmek-tedir. Hakem kararları milli ve milli olmayan kararlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Milli olmayan tahkim kararlarının Türkiye’de icra edilebilmesi için tenfiz […]

Smk İle Getirilen Yenilikler

SMK İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 10 Ocak 2017 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6769 sayılı Kanun, Sınai Mülkiyet haklarına ilişkin olarak temel bir takım değişiklikler ve yenilikler getirmiştir. Ekte yer alan açıklamalarımız, Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemelere göre yenilik ve değişiklik içeren metinlere ilişkindir. Sırasıyla markalar, patentler, faydalı modeller ve ortak hükümler olmak üzere ayrı başlıklar […]

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 154. Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 154. Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme Ülkemizde, 1995 yılında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler, 21 yıl süre ile yürürlükte kalmış, sınai mülkiyet sistemi ve kültürü, bu KHK lerle oturtulmaya çalışılmıştır. Aradan geçen bu 21 yıl içinde, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları ile KHK lerde ciddi eksiklikler oluşmuş, 4128 ve 5194 sayılı […]

Markaların Uluslararası Tescili

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ    EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU  2020-2021 Yılı Avukatlık Staj Ödevi  MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ   Av. Aytin Arzum DEMİREL    MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ Markaların korunmasında mülkilik ilkesi hakimdir. Bu ilke uyarınca, bir marka tescil edildiği ülke ile sınırlı bir korumaya sahiptir. Bunun sonucunda birden fazla ülkede markasının korunması isteminde […]

Patent ve Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlüğü ve Tecavüz Halleri

PATENT VE FAYDALI MODEL BELGELERİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE TECAVÜZ HALLERİ 1- GİRİŞ Ülkemizde buluşların korunmasına ilişkin “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu KHK ile buluşlar patent veya faydalı model belgesi ile korunmaktadır. Her iki koruma biçimi de buluşların korunması ile ilgili olmakla birlikte; özellikle belgenin […]

Tanınmış Marka Kavramları

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI, TÜRKİYE’DE VE YURTDIŞINDA TANINMIŞ MARKA UYGULAMALARI Marka tescili, marka uygulamalar ve markanın tanınmışlığı önemli bir kavram olarak yıllardır tartışılmaktadır. Bugün ülkemizde yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında tanınmış markalarla ilgili hükümler sıkça tartışılmaktadır. Özellikle Paris Sözleşmesi ve bu Sözleşme ile benimsenen hükümleri yorumlayıp genişleten Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşmasının eki […]

T-11-15 Suedtirol Kararı

COĞRAFİ YER ADLARININ MARKA OLARAK KULLANABİLİRLİĞİ –AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 20 Temmuz 2016 tarihli SUEDTIROL kararı (T-11/15) Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bu kararı coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilebilirliğinin hangi koşullar altında mümkün olduğuna ilişkindir. INTERNET CONSULTING GmBH adlı bir İtalya şirketinin EUIPO nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, SUEDTIROL ibareli marka 35, 39 […]