Rekabet Yasağından Kaynaklanan Cezai Şartın Tahsili İstemi

Rekabet Yasağından Kaynaklanan Cezai Şartın Tahsili İstemi

Yargıtay 11 HD
Esas no: 2017/3251
Karar no: 2019/805
Davacı işveren ile davalı işçi arasında imzalanan rekabet yasağı sözleşmesine istinaden iş sözleşmesinin feshinden sonra, işverenin işçinin rekabet yasağı hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle sözleşmedeki cezai şartın yerine getirilmesi için dava açmıştır. Davanın temyiz incelemesinde rekabet yasağına ilişkin düzenlemede coğrafi alan bakımından sınırlama yapılmadığı bu durumun anayasada düzenlenen çalışma ve sözleşme özgürlüğüne aykırılık teşkil ettiği, işçinin de ekonomik geleceğini tehlikeye düşürecek biçimde çalışma özgürlüğüne aykırlık teşkil ettiği, coğrafi alan bakımından sınırlamanın olmamasının hakkaniyete aykırı olması nedeniyle yerel mahkemenin cezai şartın ödenmesine ilişkin vermiş olduğu karar bozulmuştur.

en_USEnglish