Articles

ÇALIŞAN BULUŞLARINDA ZORUNLU TAHKİM

17.01.2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 115/11 bendinde yer alan, “Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık hâlinde izlenecek tahkim usulü yönetmelikle belirlenir” düzenlemesi ile, çalışan buluşları ile ilgili uyuşmazlıkların ZORUNLU TAHKİM yoluyla çözülmesi gerekliliği ortaya koyulmuştur. Maddede söz edilen TAHKİM usulü, 29.09.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim […]

Devamı

NFT KAVRAMI VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

NFT KAVRAMI VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ    STJ. AV. NİDA ORAL  NFT KAVRAMI NFT (Non-Fungible Tokens) kavramı, Türkçe ’ye misli olmayan kripto varlıklar olarak çevrilmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan son açıklamada bu kavramın Türkçe ’de “Nitelikli Fikrî Tapu” olarak da kullanılabileceği belirtilmiştir.[1] Geliştirilen özel bir yazılım protokolü (ERC 721) ile sanal jetonların […]

Devamı

Patent Vekilliği Mesleği

PATENT VEKİLLİĞİ MESLEĞİ 544 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü, beraberinde yeni bir mesleğin de kapılarını açmıştır. Patent, Marka ve Tasarım Vekilliği. Patent ve Marka Vekilliği unvanları, Türk Patent Enstitüsünün kuruluşundan bu yana, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlediği üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yazılı sınavla verilmektedir.   […]

Devamı

Türk Hukukunda Yeni Kanun Yolu

TÜRK HUKUKUNDA YENİ KANUN YOLU Davayı kaybettim. Şimdi ne yapacağım? Bugüne kadar dava aleyhine sonuçlanan taraf, kararı temyiz etme hakkına sahipken, Temmuz 2016’da yeni bir kanun yolu yürürlüğü girmiştir. Biz de yalnızca hukuk camiasını ilgilendiren güncel bir konuyu değil, günden güne Türkiye’yi adapte etmeye çalıştığımız “AB kriterleri” arasında en önemlisi olan hukuk sistemimizde uygulanmaya başlanan […]

Devamı

Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği

TÜRK HUKUKUNDA TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİ* Av. Ceren EYUBOĞLU** Tahkim uluslararası karakterli ticari uyuşmazlıkların en yaygın çözüm yoludur. Tahkim usulünde, doğmuş veya doğabilecek olan uyuşmazlıkların devlet yargısı ile yani mahkemelerce değil, hakem adı verilen kişilerce çözülmesi öngörülmek-tedir. Hakem kararları milli ve milli olmayan kararlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Milli olmayan tahkim kararlarının Türkiye’de icra edilebilmesi için tenfiz […]

Devamı

Smk İle Getirilen Yenilikler

SMK İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 10 Ocak 2017 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6769 sayılı Kanun, Sınai Mülkiyet haklarına ilişkin olarak temel bir takım değişiklikler ve yenilikler getirmiştir. Ekte yer alan açıklamalarımız, Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemelere göre yenilik ve değişiklik içeren metinlere ilişkindir. Sırasıyla markalar, patentler, faydalı modeller ve ortak hükümler olmak üzere ayrı başlıklar […]

Devamı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 154. Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 154. Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme Ülkemizde, 1995 yılında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler, 21 yıl süre ile yürürlükte kalmış, sınai mülkiyet sistemi ve kültürü, bu KHK lerle oturtulmaya çalışılmıştır. Aradan geçen bu 21 yıl içinde, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları ile KHK lerde ciddi eksiklikler oluşmuş, 4128 ve 5194 sayılı […]

Devamı

Markaların Uluslararası Tescili

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ    EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU  2020-2021 Yılı Avukatlık Staj Ödevi  MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ   Av. Aytin Arzum DEMİREL    MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ Markaların korunmasında mülkilik ilkesi hakimdir. Bu ilke uyarınca, bir marka tescil edildiği ülke ile sınırlı bir korumaya sahiptir. Bunun sonucunda birden fazla ülkede markasının korunması isteminde […]

Devamı

INVALIDITY OF THE PATENT VE UTILITY MODEL CERTIFICATES AND CIRCUMSTANCES OF INFRINGEMENT

Any patent or utility model application is filed by submitting, abstract, description, claims including the elements for which the protection is requested and if any, the drawings, attached to the petition filled properly and signed, to Turkish Patent Institute. If there are no deficiencies with respect to formal requirements, the application is under process since this stage. If the said application is utility model application, upon the demand of application holder for early publication, the application is published immediately or after 18 months from the application (if any, from the priority date) and is opened to oppositions of the third parties. The application holder can change the description and claims of the said application before the certificate is granted, with the condition not to exceed (not to widen)the first scope of the application..[…]

Devamı

Tanınmış Marka Kavramları

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI, TÜRKİYE’DE VE YURTDIŞINDA TANINMIŞ MARKA UYGULAMALARI Marka tescili, marka uygulamalar ve markanın tanınmışlığı önemli bir kavram olarak yıllardır tartışılmaktadır. Bugün ülkemizde yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında tanınmış markalarla ilgili hükümler sıkça tartışılmaktadır. Özellikle Paris Sözleşmesi ve bu Sözleşme ile benimsenen hükümleri yorumlayıp genişleten Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşmasının eki […]

Devamı

T-11-15 SUEDTIROL

COĞRAFİ YER ADLARININ MARKA OLARAK KULLANABİLİRLİĞİ –AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 20 Temmuz 2016 tarihli SUEDTIROL kararı (T-11/15) Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bu kararı coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilebilirliğinin hangi koşullar altında mümkün olduğuna ilişkindir. INTERNET CONSULTING GmBH adlı bir İtalya şirketinin EUIPO nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, SUEDTIROL ibareli marka 35, 39 […]

Devamı

THE CRITERIAS OF A WELL-KNOWN TRADEMARK

In this article, come up comments related to the various arrangements has been made about well-known trademarks in our legislation including the International Agreements that Turkey is a party, also the studies executed internationally. In Turkey, the legislation in force concerning the protection of trademarks is the Decree Law No. 556 Pertaining To The Protection Of Trademarks, which has came into force by appearing in the Official Gazette dated 27.06.1995 numbered 22326. Article 7/1-i of the Decree Law No. 556 has made an arrangement concerning that “trademarks which have not been authorised by their owners, well known marks according to 6bis of the Paris Convention” cannot be registered. Article 7 of the Decree Law Numbered 556 has made arrangements concerning the absolute grounds for refusal of trademark registration. Absolute grounds for refusal are considered by Turkish Patent Instute sua sponte and in case of the existence of the grounds stated in this article, the application is decided to be refused.[…]

Devamı

Muvafakatname

EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU 2018-2019 YILI AVUKATLIK STAJI ÖDEVİ MUVAFAKATNAME Av. Turan KOCAKAYA 1 | S a y f a MUVAFAKATNAME “LETTER OF CONSENT” ÖZ Turan KOCAKAYA* 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile marka hukukumuza yeni bir uygulama alanı getiren muvafakatname, her yeni hukuki müessese gibi birçok düşünülmesi gereken şeyi de beraberinde getirmektedir. Mutlak ret […]

Devamı

Nft Kavramı Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

NFT KAVRAMI VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ STJ. AV. NİDA ORAL NFT KAVRAMI NFT (Non-Fungible Tokens) kavramı, Türkçe ’ye misli olmayan kripto varlıklar olarak çevrilmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan son açıklamada bu kavramın Türkçe ’de “Nitelikli Fikrî Tapu” olarak da kullanılabileceği belirtilmiştir.[1] Geliştirilen özel bir yazılım protokolü (ERC 721) ile sanal jetonların genel […]

Devamı
en_USEnglish