Kesinleşen İşe İade Kararı Sonrası İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava Belirsiz Alacak Şeklinde Açılabilir.

Kesinleşen İşe İade Kararı Sonrası İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava Belirsiz Alacak Şeklinde Açılabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
2015/3296 E.
2019/380 K.

Davacı işçinin davalı iş yerinde 02.09.2009 tarihinde işe başladığı ancak iş sözleşmesinin 26.07.2010 tarihindeki feshinin geçersizliğinin tespiti istemiyle açılan dava sonucunda kabule ilişkin kararın Yargıtay’ca onandığı, davacının işe başlatıldığına ya da başlatılmayacağına dair davalı işverence herhangi bir belgenin dosyaya sunulmadığı, eldeki davanın ise 10.09.2012 tarihinde açıldığı görülmüştür. Bu durumda davacının iş yerinden ayrıldığı 26.07.2010 tarihinden, işe başlatılmayarak iş sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı 09.08.2012 tarihleri arasında yaklaşık iki buçuk yıllık bir süre geçmiş olup, belirtilen zaman zarfında işinden ve iş yerinden ayrı kalan davacı işçinin, iş yerinde kendi pozisyonundaki işçilere ve genel olarak iş yerinde çalışan işçilere ne kadar ücret artışı yapıldığını, ne gibi sosyal haklar sağlandığını bilmesi mümkün değildir. Şu hâlde dava konusu edilen alacakların hesabına esas ücret miktarı belirsiz olup, ücretteki belirsizlik alacakların miktarını etkileyeceğinden dava konusu edilen alacakların belirsiz olduğunu kabul etmek gerekir.

en_USEnglish