Ceren Eyuboğlu Özçelik

EXPERIENCE
2017-Present
EYUBOĞLU Trademark and Patent Co. Corp. , İstanbul/Turkey – Attorney-At-Law
2016-2016
KETENCİ Law Office, İstanbul/Turkey – Short Term Internship
2015-2016
CAILLIAU&ÇOLAKEL Law Office, İstanbul/Turkey – Short Term Internship
2013-2013
EYUBOĞLU Law Office, Ankara/Türkiye – Summer Internship
LANGUAGES

ENGLISH

FRENCH

CHINESE

EDUCATION
2016-2017
Brighton University, Business School, Exchange Program, Brighton/UK
2015-2018
Bahçeşehir University, Social Science Institute, Capital Markets and Commercial Law, LL.M. Istanbul/Turkey
2011 – 2015
Başkent University, Faculty of Law, Bachelor of Laws, Ankara/Turkey
2007-2011
TED Ankara College Private High School, Ankara /Turkey
2000-2007
TED Ankara College Foundation Private Elementary School, Ankara/Turkey
MEETINGS AND ORGANIZATIONS SHE ATTENDED

“2012 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve “Bilirkişiler ve Hakemler Arabulucular Derneği”  Problems and Solutions on the Application of Procurement Law” Panel

“2012 Ankara Bar Association”Symposium on the Application and Enforcement of Turkish Commercial Law no:6102 and Turkish Law of Obligations no:6098

“2012 Seminars at ABEM (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)” Rights of the Violence Victim Women in Criminal Law, Arrested Women’s Rights, Family Law in Civil Law ,Criminal Chats ,“The Advocacy Profession and Practice” Program ,Workshop on Constitution

“2013 Model Court of Justice Conference” Judge in the International Court of Justice

“2015 Bahçeşehir University, Faculty of Law ” “Competition in Energy Sector” Conference

“2015 Ankara Bar Association” Intellectual and Industrial Property Rights Pre-Internship Education Seminar

“2016 Brighton Üniversitesi, iASK”Academic Writing-The Writing Process ,Academic Writing-Style ,Academic Writing-Harvard Referencing ,Academic Writing-Summarizing ,Academic Writing-Introductions and Conclusions

“2017 Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi ”The new points on the field of Designs in the new Industrial Property Law

“2017 AVSA ve FİSAUM işbirliği ile;”Trademark Law Certificate

“2017 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ve FİSAUM” Symposium on Intellectual Property Law

“2017 INTA Annual Meeting 2017” (Barcelona)

“2018 IP ACADEMY-AIPPI” International Trademark Application and Registration Procedures-Madrid System

“2018 FICPI” 6769 Sayılı SMK ile Marka ve Patent Tescil Süreçlerinde Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum

“2019 FICPI Yuvarlak Masa Toplantısı”Goods and Services Similarity in the Trademark Law

“2019 Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi”Mediation in Intellectual Property Law Disputes

“2019 Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği”Mediation in Commercial Disputes

“2019 Beykent Üniversitesi”Symposium about recent developments in Intellectual Property Law

“2021”E-Services of the PCT and of the Madrid System for Patent and Trademark Practitioners
           World Intellectual Property Organization (WIPO)
           Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT)

2023 AIPPI World Congress” (İstanbul)”

PRESENTATIONS

2020 Sakarya University Online Trademark Law Seminar

2020 İMMİB AKADEMİ International Trademark Application and Registration Procedures Seminar

 
ARTICLES AND PUBLICATIONS

Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği (Ankara Barosu Dergisi Y:75 S:2017/3)

Halka Açık Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Toplantıları (On İki Levha Yayınları, 2019)

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Yargı Kararları Çerçevesinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi (Terazi Hukuk Dergisi, 2020)

 
MEMBERSHIPS

İstanbul Bar Association

TEMA

TED Ankara College Alumni Association

AIPPI

en_USEnglish