Yargıtayın Düzelterek Onama Kararlarında Temyiz Eden Taraftan Onama Harcı Alınmaz

Yargıtayın Düzelterek Onama Kararlarında Temyiz Eden Taraftan Onama Harcı Alınmaz

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
2018/2 E.
2018/8 K.

Yargıtayın düzelterek onama kararları, aslında bozulması gereken bir kararın, bozma sebebinin yeniden yargılamayı gerektirmeyecek mahiyette görülmesi nedeniyle yasanın verdiği takdir yetkisine istinaden onanmasına karar verilmesi şeklinde olduğundan ve ayrıca bunun yanı sıra düzelterek onama kararlarında harç alınacağına dair yasal bir düzenleme de bulunmadığından, düzelterek onama kararlarında onama harcı alınmamalıdır.

tr_TRTurkish