Vakıf üniversitesinde bir dersi 2. Kez alan öğrenciden talep edilen ek ücret üniversite yönünden sebepsiz zenginleşme teşkil eder ve bu tutarın iadesi gerekir

Vakıf üniversitesinde bir dersi 2. Kez alan öğrenciden talep edilen ek ücret üniversite yönünden sebepsiz zenginleşme teşkil eder ve bu tutarın iadesi gerekir

Yargıtay 3 Hukuk Dairesi
Esas no:2013/6535
Karar no:2013/9400

Davacı davalı vakıf üniversitesinde öğrenci olduğunu 2005-2010 yılları arasında öğrenciliğe devam ettiğini, 2009 yılı güz yarı yılında alttan aldığı/ geçemediği derslerin ücretlerinin de yeni eğitim yılında tekrar kendisinden tahsil edildiği gerekçesiyle işbu davayı açmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun ek10. Maddesine göre vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dönem ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin daha önce alıp da başaramadığı ve yeniden alması gereken dersler için daha önce ödenmiş/alınmış olan ücretlerin alt sınıf dersleri için tekrar alınmasının uygun olmadığına karar verilmiştir. Dosya kapsamında yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda davacının davalı üniversiteye 50.252,00 TL ödediği ancak dönem ücretinin 42.780,00 TL olduğundan bahisle davacının fazladan ödemiş olduğu 7.472,00 TL’nin dava tarihinden başlamak üzere değişken yasal faiz oranı ile davalı üniversiteden tahsiline karar verilmiştir.

tr_TRTurkish