Uzman görüşü ile bilirkişi raporu arasındaki çelişki giderilmeden karar verilemez

Uzman görüşü ile bilirkişi raporu arasındaki çelişki giderilmeden karar verilemez

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
Esas no: 2017/492
Karar no: 2017/2026

Mahkeme, özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293. maddesi uyarınca, tarafın sunduğu uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır. Ancak bilirkişi raporuyla taraflarca alınan uzman görüşü arasında çelişki bulunması halinde bu çelişkinin giderilmeden karar verilmesi HMK’nın 27, Anayasa’nın 36 ve AİHS’in 6. maddesinde düzenlenen hukuki dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelebilecektir. Bu nedenle mahkemece, yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan, dosya kapsamında mevcut delillere, iddia ve savunmaya göre önceki bilirkişi raporu ile uzman görüşü arasındaki çelişkiyi giderecek şekilde rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle oluşacak kanaate göre hüküm kurulması gerekmektedir.

tr_TRTurkish