Site toplantısında yöneticiye “hırsızsın” demek eleştiri niteliğindedir

Site toplantısında yöneticiye “hırsızsın” demek eleştiri niteliğindedir

Yargıtay 4 Hukuk Dairesi
Esas no:2016/15577
Karar no:2019/649

Site yöneticisi olan davacı ile aynı sitede ikamet eden davalının, sitede yapılacak tadilatların ücreti konusunda yaşadıkları tartışma esnasında davacıya yönelik olarak sarfettiği “hırsızsın” sözü nedeniyle davalı, ceza mahkemesince cezalandırılmış ve hakkında verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de; hukuk hakimi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ile bağlı değildir. Nitekim Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/15577 E. ve 2019/649 K. sayılı kararı ile; tartışma esnasında sarfedilen “hırsızsın” sözünün, site yönetimine yönelik ağır eleştiri mahiyetinde olduğuna ve bu sözün AİHS’in 10. maddesi ile teminat altına alınmış ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verilmiştir.

tr_TRTurkish