Objektif Şartları Taşımadığından Belirsiz Süreli Kabul Edilen İş Sözleşmesinde Haksız Feshe Bağlı Cezai Şartın Geçerliliği

Objektif Şartları Taşımadığından Belirsiz Süreli Kabul Edilen İş Sözleşmesinde Haksız Feshe Bağlı Cezai Şartın Geçerliliği

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
2017/10 E.
2019/1 K.

Belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan ‘süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart’ hükmü, belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere geçerlidir.

tr_TRTurkish