Kamu yararı i̇le bi̇reyleri̇n mülki̇yet hakkının korunması gerekli̇li̇ği̇ arasında adi̇l bi̇r denge kurulmalı ve bi̇reyi̇n zararı tazmi̇n edi̇lmeli̇di̇r

Kamu yararı i̇le bi̇reyleri̇n mülki̇yet hakkının korunması gerekli̇li̇ği̇ arasında adi̇l bi̇r denge kurulmalı ve bi̇reyi̇n zararı tazmi̇n edi̇lmeli̇di̇r

ANAYASA MAHKEMESİNİN
10/12/2019 TARİHLİ VE 2017/28126 SAYILI KARARI (BİREYSEL BAŞVURU)

Göl çevresinde bulunan bir taşınmaza ilişkin, gölün tabi olduğu özel rejimler nedeniyle bu taşınmazı kullanma ve yararlanma hakkı idari işlemle kamu yararı nedeniyle kısıtlanmış olan taşımaz malikinin, mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Mülkiyet hakkı ihlalini derece mahkemeleri de giderememiştir. Taşınmazları için getirilen kısıtlamalara rağmen taşınmaz malikine hiçbir tazminat ödenmemesi, müdahalenin içerdiği kamu yararı ile karşılaştırıldığında bütün külfetin taşınmaz malikine yüklenmesine yol açmıştır. Bu nedenle meydana gelen zararın, adil bir denge sağlanabilmesi amacıyla, giderilmesi ve başvurucuya bir tazminat ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

tr_TRTurkish