İşveren şirketin iflası halinde işçilik alacaklarında görevli mahkeme

İşveren şirketin iflası halinde işçilik alacaklarında görevli mahkeme

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas no: 2019/5213 Karar no: 2019/11823

Davacı, 30.04.2009-28.12.2009 tarihleri arasındadavalı şirkete ait bir inşaat yapımında çalışırken işine haksız yere son verilmesinden dolayı, davalı şirketten alacakları için dava açmış; davalı şirket ise davanın reddini istemiştir. Davalı şirket için 22.05.2012 tarihinde mahkeme tarafından iflas kararı verilmiştir.Davacı davayı 31.07.2013 tarihinde açtığından İİK madde 235 gereği iflas sonrası müflise açılacak davalarda görevli mahkeme genel görevli mahkemeler olduğu; işçilik alacağı için açılacak davada görevli mahkemenin ise iş mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davalı şirket hakkında 22.05.2012 tarihinde iflasa karar verildiği, dava konusu alacağın ise iş sözleşmesinin devam ettiği ve sonlandırıldığı 30.04.2009-28.12.2009 tarihleri arasında yani iflas tarihinden önce doğmuş olması nedeniyle müflisin kendi borçlarından olduğu ve davanın da iflas tarihinden sonra 31.07.2013 tarihinde açıldığı sabit olmakla 2004 sayılı İİK’nun 235. maddesi uyarınca görevli mahkeme iflasa karar verilen yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.

tr_TRTurkish