İşçinin işyerinde diğer çalışanlara karşı cinsel tacizde bulunması, küfür ve hakaret içerikli konuşmaları nedeniyle iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir

İşçinin işyerinde diğer çalışanlara karşı cinsel tacizde bulunması, küfür ve hakaret içerikli konuşmaları nedeniyle iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas no: 2018/11266
Karar no: 2019/10658

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesine göre işçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı ve bunun iş hayatını olumsuz etkilediği işveren tarafından ispat edilmelidir. Aynı kanununun 24 . maddesine göre işveren tarafından tacize ve hakarete maruz kalan işçi haklı olarak iş sözleşmesini feshedebilir. Olayda davacı ile aynı mağazada çalışan başka işçiler tarafından verilen şikayet dilekçelerinde bahsi geçen taciz eylemleri ile davacının diğer çalışanlara karşı hakarete varan hitaplarının olduğuna dair şikayetler olduğu anlaşılmaktadır. İşveren bahsi geçen eylemler gerçekleştiğinde önlem almakla yükümlü olduğundan bu durum işverene haklı fesih hakkı da vermektedir.Yargıtay; davacı işçinin, iş yerinde başka çalışanlara karşı taciz eylemi yanında , küfürlü, hakaret ve argo içeren konuşmalarda bulunduğunun dosya kapsamından sabit olduğu, davacının bu davranışının işin normal işleyişini ve işyerindeki uyumu olumsuz etkilediği gibi bahsedildiği üzere işverenin işçilerini yine kendi işçilerine karşı da koruma yükümlülüğü olması dolayısıyla 4857 sayılı Kanunun 25 /2-c. maddesi gereğince feshin haklı nedene dayandığına karar vermiştir.

tr_TRTurkish