Hükümden sonraki tarihli vekaletname sunulması halinde beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilemez

Hükümden sonraki tarihli vekaletname sunulması halinde beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilemez

Yargıtay 2. Ceza Dairesi

Esas no: 2019/3507

Karar no: 2019/9482

Sanık hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; sanık tarafından avukata verilen vekaletnamenin düzenlenme tarihinin hükümden sonra olması nedeniyle beraat eden sanık lehine vekalet ücreti takdir edilmemesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafinin bu yöne değinen temyiz itirazlarının reddine; 5271 Sayılı CMK uyarınca yargılama giderlerinden sanığın sorumlu tutulabilmesi için sanığın ceza veya güvenlik tedbirine mahkum olması ya da hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesine rağmen yargılama giderinin kendi kusurundan ileri gelmesi gerekmektedir. Sanık hakkında beraat kararı verildiğinden sanığın yargılama giderlerinden sorumlu olmaması gerektiğinden, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu noktada haklı görülmüş ve 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince kararın bozulmasına, ancak bu aykırılığın düzeltilmesi mümkün olduğundan düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

tr_TRTurkish