Hükme esas alınan bi̇li̇rki̇şi̇ raporunun tebli̇ğ edi̇lmemesi̇ adi̇l yargılanma hakkının i̇hlali̇ ni̇teli̇ği̇ndedi̇r

Hükme esas alınan bi̇li̇rki̇şi̇ raporunun tebli̇ğ edi̇lmemesi̇ adi̇l yargılanma hakkının i̇hlali̇ ni̇teli̇ği̇ndedi̇r

ANAYASA MAHKEMESİNİN 8.1.2020 TARİHLİ VE 2015/6802 SAYILI KARARI (BİREYSEL BAŞVURU)

Başvurucu, psikolojik rahatsızlığı sebebiyle dört kez uyum bozukluğu tanısı ile istirahat raporu almış ve görevini ifa ettiği sırada disiplinsizliği nedeniyle, meslekte kalması uygun görülmeyen başvurucu re’sen emekli edilmiştir. Başvurucu emekliliğinin ardından SGK’ya başvurarak adi malul aylığı almayı talep etmiştir. İsteminin reddi üzerine AYİM başvurucunun psikolojik rahatsızlığının disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmeden önce görevini yapmasına engel teşkil edecek boyutta olup olmadığının tespitinin uyuşmazlığın çözümünde önemli bir nokta olduğunu vurgulamış ve buna ilişkin GATA’dan bilirkişi raporu istemiştir. Bu bilirkişi raporunun hükme esas kabul edilmesine rağmen, başvurucuya tebliğ edilmemiş olması adil yargılanma hakkına aykırılık oluşturmuştur.

tr_TRTurkish