İti̇razın i̇ptali̇ davasında ıslah, 1 yıllık hak düşürücü süre i̇çeri̇si̇nde yapılmalıdır

İti̇razın i̇ptali̇ davasında ıslah, 1 yıllık hak düşürücü süre i̇çeri̇si̇nde yapılmalıdır

YARGITAY 23.HD
Esas no: 2016/4520
Karar no: 2018/5810

YARGITAY 19 HD
Esas no: 2016/8970
Karar no: 2017/314 K.

İtirazın iptali davası için geçerli olan ve itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması kuralı ıslah için de geçerlidir. Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak itirazın iptali davası açılmışsa bile yine de ıslah 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde yapılmalıdır. Bu süreden sonra ıslahın yapılması hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine sebebiyet verecektir.

en_USEnglish