Duruşma Gününün UYAP Üzerinden Öğrenilmesi

Duruşma Gününün UYAP Üzerinden Öğrenilmesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2018/1393 esas ve 2018/5823 karar nolu kararı uyarınca, duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesi usulünün uygulanabileceğine yönelik bir düzenleme veya mahkemenin bu yönde bir ara kararı yoktur. Davacı vekiline usulüne uygun davetiye ile duruşma gün ve saatini bildirir tebligat da yapılmadığından, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece, elektronik tebligat usulünün düzenlendiği Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesindeki düzenleme ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri de dahil olmak üzere, Tebligat Kanunu ve çıkarılan Tebligat Yönetmeliği hükümleri incelendiğinde duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesi usulünün uygulanabileceğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği belirtilmiştir.

tr_TRTurkish