Tanınmış Marka Kavramı, Türkiye’de Ve Yurtdışında Tanınmış Marka Uygulamaları

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI, TÜRKİYE’DE VE YURTDIŞINDA TANINMIŞ MARKA UYGULAMALARI Marka tescili, marka uygulamalar ve markanın tanınmışlığı önemli bir kavram olarak yıllardır tartışılmaktadır. Bugün ülkemizde yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında tanınmış markalarla ilgili hükümler sıkça tartışılmaktadır. Özellikle Paris Sözleşmesi ve bu Sözleşme ile benimsenen hükümleri yorumlayıp genişleten Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşmasının eki […]

Markaların Uluslararası Tescili

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ    EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU  2020-2021 Yılı Avukatlık Staj Ödevi  MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ   Av. Aytin Arzum DEMİREL    MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ Markaların korunmasında mülkilik ilkesi hakimdir. Bu ilke uyarınca, bir marka tescil edildiği ülke ile sınırlı bir korumaya sahiptir. Bunun sonucunda birden fazla ülkede markasının korunması isteminde […]

Marka Sahibinin Hakları, Tecavüz Halleri ve Markanın Hükümsüzlüğü

MARKA SAHİBİNİN HAKLARI, TECAVÜZ HALLERİ VE MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ÖZET Üretim ve ticarette marka kullanımı kaçınılmazdır. İç ve dış pazarlarda kullanılan markaların bir kısmı tescilli iken bir kısmı da tescilsizdir. Kullanılan markaların bazıları da tescil başvurusu yapılmış ve işlemleri devam eden markalardır. Her üç halde de marka sahibinin mevzuattan doğan hakları ve bu hakları başkalarına karşı […]

Patent ve Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlüğü ve Tecavüz Halleri

PATENT VE FAYDALI MODEL BELGELERİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE TECAVÜZ HALLERİ 1- GİRİŞ Ülkemizde buluşların korunmasına ilişkin “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu KHK ile buluşlar patent veya faydalı model belgesi ile korunmaktadır. Her iki koruma biçimi de buluşların korunması ile ilgili olmakla birlikte; özellikle belgenin […]

Londra Raporları

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA) (ULUSLARARASI BAROLAR BİRLİĞİ) 1-2 MART 2001, DÜNYA KADIN AVUKATLAR KONFERANSI HAKKINDA RAPOR Av. Samiye EYUBOĞLU Av. Emine ERGÜL Av. Burçe DÜNDAR ARI GİRİŞ: Ankara Barosu’nun kurumsal üyesi bulunduğu International Bar Association (IBA) ‘nın ilk kez düzenlemiş olduğu Dünya Kadın Avukatlar Konferansı’nı izlemek üzere bizler, Ankara Barosu yönetim kurulu üyeleri, Av. Samiye […]

Muvafakatname

EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU 2018-2019 YILI AVUKATLIK STAJI ÖDEVİ MUVAFAKATNAME Av. Turan KOCAKAYA 1 | S a y f a MUVAFAKATNAME “LETTER OF CONSENT” ÖZ Turan KOCAKAYA* 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile marka hukukumuza yeni bir uygulama alanı getiren muvafakatname, her yeni hukuki müessese gibi birçok düşünülmesi gereken şeyi de beraberinde getirmektedir. Mutlak ret […]