Bir dava yenilendikten sonra, bir defadan fazla takipsiz bırakılırsa açılmamış sayılır

Bir dava yenilendikten sonra, bir defadan fazla takipsiz bırakılırsa açılmamış sayılır

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Esas no: 2018/871
Karar no: 2019/6306

6100 Sayılı HMK’nın 150. maddesinin 6. bendine göre, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilemeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz, aksi halde dava açılmamış sayılır. Mahkemece, dosyanın üçüncü kez takipsiz bırakılmış olması karşısında artık davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi ve dosyadan el çekilmesi gerekirken, üçüncü kez dosyanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmesi hatalıdır.

tr_TRTurkish